24.03.2020 11.31

Staden erbjuder ett Helsingfors snabb-bidrag och kultur och fritidssektorns bidrag återkrävs inte

Staden erbjuder ett snabb-bidrag för främja nya former av evenemang, gemenskap och distansverksamhet inom kultur, ungdomsverksamhet och motion, digitalt eller på annat sätt.

Det totala beloppet för det snabb-bidraget är 300 000 euro och det maximala beloppet per ansökan är 5000 euro. Syftet med bidraget är att snabbt kunna utnyttja nya innovativa eller digitala sätt att engagera stadsborna. Ansökan är kontinuerlig och inleds från och med måndagen den 23 mars 2020. Ansökningar kommer att behandlas som brådskande.

-----

Kultur och fritidssektorns bidrag återkrävs inte

Eftersom verksamheter har stängts och evenemang har inhiberats på grund av coronaviruset, har staden beslutat att inte återkräva de kultur- och fritidsbidrag som redan beviljats om verksamheten har upphört eller inte genomförts på grund av coronavirusepidemin. Sektiorna för kultur, idrott och ungdom inom Helsingfors stads kultur och fritidssektor informerar om noggrannare direktiv och beslut under våren 2020.

Läs mer här: www.hel.fi/uutiset/sv/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/helsingfors-snabbunderstod