Kontaktinformation

Från och med 1 juni är Savoyteaterns biljettförsäljningsutrymme öppet med begränsningar

Använd ansiktsmask när du kommer att köpa biljetter!

Kom också ihåg de här anvisningarna:

  • Om du behöver hosta eller nysa, gör det i ärmen eller i en näsduk.
  • Kom ihåg att rengöra/desinficera händerna innan du kommer in och när du går ut.
  • Håll ett säkerhetsavstånd på två meter till andra besökare. ANKOMST

Besöksadress: Kaserngatan 46–48, 00130 Helsingfors
Savoyteaterns kontor: Kaserngatan 46–48 B, 2:a våningen
Postadress: PB 13403, 00099 Helsingfors stad

Det är lätt att komma till oss

Det är lätt att hitta till Savoyteatern, eftersom vi finns i hjärtat av Helsingfors, vid Esplanadparken i hörnet av Södra Esplanaden och Kaserngatan.

Med kollektivtrafiken

Den närmaste metrostationen är Helsingfors universitet.
Den närmaste spårvagnshållplatsen är Salutorget.
Mer information om förbindelserna finns i reseplaneraren. OBS! Skriv Kaserngatan 46 som adress i reseplanerarens sökfält.

Med egen bil

Det finns tre parkeringshallar när Savoyteatern:
Q-Park Kasarmitori, infart Fabiansgatan 17
Q-Park Iso Erottaja, infart Georgsgatan 8–10
EuroPark Kluuvi, infart Fabiansgatan 27/Trädgårdsgatan 1

Med taxi

Taxin kan stanna precis utanför Savoyteatern.
Den närmaste taxistationen finns på Skillnadsgatan 15–17, tfn 0100 6221

Nyttiga telefonnummer

Biljetter: Telefonbetjäning 09 310 12000 (lna)
Pausservering: Restaurang Presto, tfn 09 6128 5350
Hittegods: Kontakta vår vaktmästare tis.–fre. kl. 12–18, tfn 040 580 1874.TILLGÄNGLIGHET

I Savoyteatern har tillgänglighet för specialgrupper beaktats. Ingången till Savoyteatern har en ramp. I aulan finns en garderob samt biljettförsäljningen. Båda är tillgängliga. Balkongen nås endast med trappor.

Rullstolsplatser

Salens parterrplatser är lättillgängliga för rullstol. Det finns fyra rullstolsplatser i ändan av bänkraderna på parterren. Assistenten till en rullstolsbunden person har fritt inträde till Savoyteaterns evenemang.

Trapphiss

Från aulan finns det en trapphiss till restaurangen. Restaurangen är tillgänglig utan hinder från parterren under pauserna. Om du behöver använda trapphissen, be vaktmästaren om hjälp.

Handikapptoalett

Det finns en handikapptoalett nära garderoben i aulan.

Induktionsslinga

I salen finns en induktionsslinga som kan användas av personer med hörapparat för att lyssna på förstärkt ljud utan bakgrundsbuller.

Våra induktionsslingor fungerar bäst (fältstyrkans variation under +/- 5 dB) på parterraderna 1–6 och parterraderna 7–10 på platserna 1–10 och 22­–31. På balkongen finns ingen hörbarhet.päivi loponen-kyrönseppä
direktör

(+358 9) 310 36563

+358 50 533 8386
paivi.loponen(at)hel.fi


SIRPA HYNNINEN

KULTURPRODUCENT & INFORMATÖR

(+358 9) 310 71350

+358 50 428 0365

sirpa.hynninen(at)hel.fi


EMMALIISA KAIKKONEN

PRODUCENT, ESPLANADESTRADEN

+358 9 310 37659
+358 40 485 7707

emmaliisa.kaikkonen(at)hel.fi


sari huotari
PRODUKTIONsASSISTENT

(+358 9) 310 36564

+358 40 334 1701
sari.huotari(at)hel.fi


ilari suonpää
Produktionsplanerare

(+358 9) 310 29930

+358 40 334 1076
ilari.suonpaa(at)hel.fi


Raisa AILIO
förman för Biljettrörsäljningen

(+358 9) 310 12000 (biljettförsäljning)
(+358 9) 310 36616
raisa.ailio(at)hel.fi


kati jaura
Scenmästare

(+358 9) 310 71353
antti kenkkilä
Ljusplanerare

(+358 9) 310 71352

+358 50 325 9535


pyry räty
Ljudmästare

(+358 9) 310 29708

+358 40 334 1092

Ledig -31.1.2019


simo sajama
Belysningsmästare

(+358 9) 310 29710

+358 40 334 1083