För media

Bästa redaktör!

Savoy-teatern har en elektronisk bild- och textbank. Lösenordet får du av informatören per e-post eller per telefon.

Material får fritt användas av medierna när det gäller redaktionellt material som rör Savoy-teaterns evenemang.

Producent/Informatör Sirpa Hynninen
tfn (09) 310 71350, 050 4280365
sirpa.hynninen@hel.fi