Kontaktinformation

Savoyteaterns biljettförsäljning

Savoyteaterns biljettförsäljning är öppen ons-fre kl. 15-18.

Telefonservice 09 310 12000 (samtalsavgift) är öppen ons–fre kl. 15.30–17.30.

Savoyteaterns biljettförsäljning och telefonservice är stängda 17.6 – 13.8.2024.

På föreställningsdagen är biljettförsäljningen öppen en timme före föreställningens början, då säljs biljetter endast till den aktuella föreställningen, om den inte är slutsåld i förväg.

Savoyteaterns evenemang säljs huvudsakligen via Lippupiste. Från vår biljettförsäljning kan du också köpa biljetter från Ticketmaster och Lippupiste till andra evenemang än Savoyteaterns.ANKOMST

Besöksadress: Kaserngatan 46–48, 00130 Helsingfors
Savoyteaterns kontor: Kaserngatan 46–48 B, 2:a våningen
Postadress: PB 13403, 00099 Helsingfors stad

Det är lätt att komma till oss

Det är lätt att hitta till Savoyteatern, eftersom vi finns i hjärtat av Helsingfors, vid Esplanadparken i hörnet av Södra Esplanaden och Kaserngatan.

Med kollektivtrafiken

Den närmaste metrostationen är Helsingfors universitet.
Den närmaste spårvagnshållplatsen är Salutorget.
Mer information om förbindelserna finns i reseplaneraren. OBS! Skriv Kaserngatan 46 som adress i reseplanerarens sökfält.

Med egen bil

Det finns tre parkeringshallar när Savoyteatern:
Q-Park Kasarmitori, infart Fabiansgatan 17
Q-Park Iso Erottaja, infart Georgsgatan 8–10
EuroPark Kluuvi, infart Fabiansgatan 27/Trädgårdsgatan 1

Med taxi

Taxin kan stanna precis utanför Savoyteatern.
Den närmaste taxistationen finns på Skillnadsgatan 15–17, tfn 0100 6221

Nyttiga telefonnummer

Biljetter: Telefonbetjäning 09 310 12000
Pausservering: Minne Garden & Lounge
Hittegods: telefonbetjäning tfn 09 310 12000 (lna) ons–fre kl. 15.30–17.30.TILLGÄNGLIGHET

I Savoyteatern har tillgänglighet för specialgrupper beaktats. Ingången till Savoyteatern har en ramp. I aulan finns en garderob samt biljettförsäljningen. Båda är tillgängliga. Balkongen nås endast med trappor.

Rullstolsplatser

Salens parterrplatser är lättillgängliga för rullstol. Det finns fyra rullstolsplatser i ändan av bänkraderna på parterren. Assistenten till en rullstolsbunden person har fritt inträde till Savoyteaterns evenemang.

Vid evenemanget då åldersbegränsning till golvet är 18 år, ber vi vänligen att rullstolsreservationer för minderåriga görs via Savoy Theatres telefontjänst på (09) 310 12000 (lna), onsdag till fredag 15.30-17.30.

Trapphiss

Från aulan finns det en trapphiss till restaurangen. Restaurangen är tillgänglig utan hinder från parterren under pauserna. Om du behöver använda trapphissen, be vaktmästaren om hjälp.

Handikapptoalett

Det finns en handikapptoalett nära garderoben i aulan.

Induktionsslinga

I salen finns en induktionsslinga som kan användas av personer med hörapparat för att lyssna på förstärkt ljud utan bakgrundsbuller.

Våra induktionsslingor fungerar bäst (fältstyrkans variation under +/- 5 dB) på parterraderna 1–6 och parterraderna 7–10 på platserna 1–10 och 22­–31. På balkongen finns ingen hörbarhet.ANTTI MANNINEN

DIREKTÖR

(09) 310 80821

antti.manninen(at)hel.fi


SIRPA HYNNINEN

KULTURPRODUCENT

(+358 9) 310 71350

+358 50 428 0365

sirpa.hynninen(at)hel.fi


Joni käenmäki

kulturproducent

(+3589) 310 60056

+35840 5877 343

joni.kaenmaki(at)hel.fi


sari huotari
PRODUKTIONsASSISTENT

(+358 9) 310 36564

+358 40 334 1701
sari.huotari(at)hel.fi

Ledig -31.5.2025


NIKOLAOS KOLOMVAKIS
Produktionsplanerare


+358 (0)9 310 29707

+358 40 502 2229

nikolaos.kolomvakis@hel.fi


Raisa AILIO
förman för Biljettrörsäljningen

(+358 9) 310 12000 (biljettförsäljning)
(+358 9) 310 36616
raisa.ailio(at)hel.fikati jaura
Scenmästare

(+358 9) 310 71353
antti kenkkilä
Ljusplanerare

(+358 9) 310 71352

+358 50 325 9535


VERONIKA PESONEN

KULTURPRODUCENT

(09) 310 21535

040 186 7801

veronika.pesonen(at)hel.fipyry räty
Ljudmästare

(+358 9) 310 29708

+358 40 334 1092