Användarvillkor

Information om webbplatsen

På webbplatsen för Helsingfors kulturcentrals hus berättas om evenemang, lokaler som kan hyras och andra tjänster i husen. Kommunikationen i varje hus ansvarar själv för respektive sida. Vi strävar efter att informationen på sidorna alltid är uppdaterad. Kulturcentralen ansvarar emellertid inte för direkta eller indirekta kostnader eller skador som förorsakas av eventuella felaktigheter i innehållet.

På sidorna för kulturcentralens hus finns också länkar till webbplatser utanför Helsingfors stad. Kulturcentralen ansvarar inte för innehållet i webbplatser som upprätthålls av utomstående.

Du kan skicka respons om sidorna via responsblanketten uppe i högra kanten av sidan.

Användningen av kakor

Till besökarnas datorer överförs ibland s.k. kakor ("cookies"). Med hjälp av kakor kan man samla in uppgifter om till exempel från vilken sida du har förflyttat dig till adressen, vilka av våra sidor du har bläddrat i och när, vilken webbläsare du använder, skärmens resolution och operativsystem samt din dators IP-adress, dvs. från vilken webbadress de uppgifter du skickat kommer och var de tas emot.

Med hjälp av de uppgifter som kakorna ger kan Helsingfors kulturcentral och dess samarbetsparter följa antalet besökare i tjänsten och analysera och utveckla webbplatsen så att den betjänar besökarna på ett ännu bättre sätt. Information som samlats in med hjälp av kakor kan utgående från vad besökaren är intresserad av användas till att producera riktad reklam för kulturcentralen. Vid reklam som riktats med hjälp av kakor identifieras inte besökaren och uppgifterna förenas inte med personuppgifter som eventuellt erhållits av personen i något annat sammanhang.

Besökaren har möjlighet att förhindra användningen av kakor genom att ändra inställningarna i webbläsaren så, att webbläsaren inte tillåter lagring av kakor. Att hindra användningen av kakor kan emellertid påverka tjänsten.